Đăng nhập

THỦY ĐIỆN

Thủy Điện
Thủy Điện

Qua hơn 28 năm đầu tư xây dựng và vận hành các dự án Thủy điện, hiện GEC sở hữu trực tiếp nhiều dự án nhà máy thủy điện tiềm năng với công suất lớn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời thực hiện xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp và các công trình năng lượng khác.

  • 01/03/2018