Đăng nhập

Thông tin công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN QUY MÔ NHỎ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN QUY MÔ NHỎ

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản và cổ phần tại các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ đang vận hành.

  • 19/08/2019
THÔNG BÁO V/V KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN QUY MÔ NHỎ
THÔNG BÁO V/V KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN QUY MÔ NHỎ

Công ty cổ phần Điện Gia Lai trân trọng thông báo đến nhà đầu tư nội dung sau: Cuộc chào bán đấu giá các tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo thông báo ngày 30/7/2019 không đủ điều kiện tổ chức.

  • 15/08/2019
GEC COMPLETES 2/3 PROFIT BEFORE TAX ANNUALTARGET  ONLY IN THE FIRST 6 MONTHS OF 2019
GEC COMPLETES 2/3 PROFIT BEFORE TAX ANNUALTARGET ONLY IN THE FIRST 6 MONTHS OF 2019

By the end of Q2 2019, Gia Lai Electric Joint Stock Company (GEC) owns a system of 14 Hydropower Plants and 5 Solar Power Plants with capacity of 85 MW and 260 MWp respectively , equivalent to a total capacity of 284 MW. Particularly in the Q2, GEC has put into operation 3 new solar plants including Duc Hue 1 - Long An, Ham Phu 2 - Binh Thuan in April, ahead schedule and Truc Son - Dak Nong in Jun...

  • 05/08/2019
GEC HOÀN THÀNH 2/3 CHẶNG ĐƯỜNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CHỈ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
GEC HOÀN THÀNH 2/3 CHẶNG ĐƯỜNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CHỈ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đến hết Quý II/2019, Công ty Cổ phần Điện Gia lai (GEC) đang sở hữu hệ thống 14 Nhà máy Thủy điện và 5 Nhà máy Điện mặt trời với công suất lần lượt 85 MW và 260 MWp, tương đương tổng công suất 284 MW. Riêng trong Quý II, GEC đã đóng điện thêm 3 Nhà máy Điện mặt trời mới là Đức Huệ 1 - Long An, Hàm Phú 2 - Bình Thuận vào tháng 4, sau khi vượt tiến độ thi công và Trúc Sơn - Đăk Nông vào tháng 6 khi ...

  • 05/08/2019