Đăng nhập

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Công nghiệp hỗ trợ
Công nghiệp hỗ trợ

Quản lý và cung cấp dịch vụ năng lượng cho tất cả các nhà máy năng lượng trực thuộc, không ngừng đầu tư bổ sung máy móc thiết bị (phòng thí nghiệm) và hệ thống công nghệ thông tin (trung tâm điều hành năng lượng) nhằm từng bước khép kín chuỗi giá trị ngành năng lượng.

  • 01/03/2018