Đăng nhập

Thông tin Cổ đông liên hệ

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG –VPCT GEC

Địa chỉ : Trụ sở CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI (Lầu 1), 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : 0269.2222.170 gặp Ms Điều