CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3823604 / 3823606 - Fax: (059) 3826365 - Email: info@geccom.vn - Website: http://www.geccom.vn

Công ty cổ phần Thuỷ điện Gia Lai - Niềm tin của nhà đầu tư

Thông tin chung:

-     Tên giao dịch bằng tiếng Việt:                   Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai

-     Tên giao dịch viết tắt:                               GHC

-     Địa chỉ trụ sở chính:                                  114 Trường Chinh, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai

-     ĐT: ‎(0269)3830.013;                Fax: ( 0269) 3830 .013

-     Website: www.ghc.vn

-     Giấy chứng nhận ĐKKD số:                     39 03 000196 do Sở KH-ĐT Gia Lai cấp

-     Vốn điều lệ:                                              100.000.000.000 đồng Việt nam

-     Tỷ lệ sở hữu của GEC:                              52,14%

-     Ngành nghề hoạt động chính : Sản xuất và kinh doanh điện; Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ; Giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng thủy lợi, thủy điện .

 

Lịch sử hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty cổ phần thủy điện Gia lai là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai, được thành lập ngày 14/03/2002 với v ốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng trong đó bao gồm hai thành viên góp vốn là Công ty cổ phần điện Gia Lai góp 50% và Công ty Điện lực 3 góp 50%, nhiệm vụ chính của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Gia Lai là xây dựng hoàn thành dự án Thủy điện H'Chan.

Sau khi Nhà máy thủy điện H'chan xây dựng xong đưa vào vận hành khai thác, với năng lực, kinh nghiệm sẵn có của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty. Cùng với định hướng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, n gày 02/06/2008 được sự thống nhất của Hội đồng quản trị, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Gia Lai chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần thuỷ điện Gia Lai.

Hiện nay Công ty đang sở hữu, vận hành, khai thác thương mại hai nhà máy thủy điện H'chan và H'mun với tổng công suất 28,2MW. Sản lượng điện bình quân mỗi năm vào khoảng 120 triệu kWh, trong đó Nhà máy thủy điện H'mun là 56 triệu và H'mun là 66 triệu kWh/năm.

 

Một số điểm nhấn trong quá trình phát triển của Công ty:

-      Tháng 09/2006 Nhà máy thủy điện H'Chan chính thức đưa vào vận hành khai thác sau thời gian gần 04 năm xây dựng.

-    Tháng 02/2008 Công ty chính thức động thổ khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện H'Mun với công suất thiết kế 16,2MW. Sau hơn ba năm đầu tư xây dựng , tháng 10/2010 Nhà máy chính thức đưa vào vận hành khai thác thương mại.

-     Hiện nay Công ty đang giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCom.

-     Một số hình ảnh và thông tin về các nhà máy thủy điện của Công ty:

-     Nhà máy thủy điện H’Chan:

+    Được xây dựng tại xã Đêar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

+    Công suất thiết kế 12 MW.

+    Khởi công xây dựng: tháng 12/2002

+    Hoàn thành đưa vào vận hành khai thác: tháng 09/2006.

+    Giá trị quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án là 121 tỷ đồng.

+    Sản lượng điện trung bình 54 triệu kWh/năm.

 

-     Nhà máy thủy điện H'Mun

+    Xây dựng tại xã Barmaih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

+    Công suất thiết kế 16,2 MW.

+    Khởi công xây dựng: tháng 02/2008

+    Hoàn thành đưa vào vận hành khai thác: tháng 10/2010.

+    Giá trị quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án là 286 tỷ đồng.

+    Sản lượng điện trung bình 66 triệu kWh/năm

 

-     Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong 04 năm 2008-201 1

Các chỉ tiêu

Đvt

2008

2009

2010

F 2011

1. Sản lượng điện thương phẩm (kw)

Triệu kWh

53, 47

58, 01

73, 02

135,8

2. Tổng doanh thu

Triệu đồng

32.065

36.945

45.769

98.034

    Trong đó: D oanh thu bán điện

''

30.223

32.839

42.646

96.924

3. Tổng chi phí

''

11.487

23.390

36.873

 

4. L ợi nhuận trước thuế

''

20.578

13.555

8.896

27.665

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

''

295

532

91

70.369

6. Lợi nhuận sau thuế

''

20.283

13.023

8.805

27.299

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

đồng

2.028

1.302

881

2.730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác chiến lược
Công ty thành viên
Liên kết web
intro so do website